Stichting LSA

De Stichting Leidsche Studenten Aeroclub is in 2002 opgericht met als doel de LSA als actieve studentenzweefvliegclub te ondersteunen. Door toegenomen studiedruk is er voor studenten helaas minder tijd om actief te vliegen en de benodigde tijd aan onderhoud en overige werkzaamheden te besteden. Daarnaast kunnen zij maar voor een klein deel bijdragen aan de kosten voor een eigen vliegtuig. De huidige vloot is daarom ondergebracht in de stichting om de continuïteit en benodigde kennis te behouden en het onderhoud te verzorgen ten behoeve van een veilig vliegbedrijf. Door de Twin-Astir tegen zo laag mogelijke kosten ter beschikking aan de LSA te stellen, kunnen de leden laagdrempelig blijven zweefvliegen en zelfs de vliegopleiding starten. Vanaf 2021 worden ook de activiteiten voor reünisten vanuit de stichting georganiseerd om deze doelstelling te ondersteunen en de band met oud-leden te versterken.

Word donateur

De inspanningen van de afgelopen jaren hebben als resultaat gehad dat de LSA als subvereniging wederom een bescheiden bijdrage vanuit de LSVM ontvangt. Dit is momenteel echter onvoldoende om de Twin Astir vliegklaar te houden. De kosten om de Twin-Astir te kunnen laten vliegen bedragen zo’n €3500 per jaar. Dit betreft de reguliere kosten voor onderhoud, keuringen en verzekeringen. Om deze exploitatiekosten te kunnen dekken zijn wij mede afhankelijk van donateurs.

Als donateur heb je voorrang bij aanmelding voor activiteiten, krijg je een gratis start tijdens één van de vliegdagen, korting voor introducees, gratis entree bij LSA-lezingen en meer.

Meld je aan via reunist@lsaeroclub.nl!